This is an old revision of the document!


Gamescom 2014

Bartosz Ziółko and Tomasz Pędzimąż of the Polish booth

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014