Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

en:people [2019/08/04 02:05]
Bartosz Ziółko
en:people [2019/08/04 02:10] (current)
Bartosz Ziółko
Line 8: Line 8:
 |dr inż. Przemysław Korohoda          |  C3/506  |  (12)617-27-52  |  [[en:homepage:korohoda|{{:homepage.png}}]]                                                      |[[korohoda@agh.edu.pl|korohoda]]  | |dr inż. Przemysław Korohoda          |  C3/506  |  (12)617-27-52  |  [[en:homepage:korohoda|{{:homepage.png}}]]                                                      |[[korohoda@agh.edu.pl|korohoda]]  |
 |dr inż. Przemysław Sypka             |  C3/506  |  (12)617-27-52  |  [[en:homepage:sypka|{{:homepage.png}}]]                                                      |[[sypka@agh.edu.pl|sypka]]        |   | |dr inż. Przemysław Sypka             |  C3/506  |  (12)617-27-52  |  [[en:homepage:sypka|{{:homepage.png}}]]                                                      |[[sypka@agh.edu.pl|sypka]]        |   |
-|mgr inż. Tomasz Jadczyk              |  C2/420  |  (12)617-34-92  |  [[en:homepage:jadczyk|{{:homepage.png}}]]  |[[jadczyk@agh.edu.pl|jadczyk]]    |                                                |[[migras@agh.edu.pl|migras]]  |+|mgr inż. Tomasz Jadczyk              |  C2/420  |  (12)617-34-92  |  [[en:homepage:jadczyk|{{:homepage.png}}]]  |[[jadczyk@agh.edu.pl|jadczyk]]    |                                                
 |mgr inż. Stanisław Kacprzak             |  C2/420  |  (12)617-34-92             |  [[en:homepage:skacprza|{{:homepage.png}}]]                                                      |[[skacprza@agh.edu.pl|skacprza]]                              | |mgr inż. Stanisław Kacprzak             |  C2/420  |  (12)617-34-92             |  [[en:homepage:skacprza|{{:homepage.png}}]]                                                      |[[skacprza@agh.edu.pl|skacprza]]                              |
 |mgr inż. Tomasz Pędzimąż             |  C2/420  |  (12)617-34-92             |  [[en:homepage:pedzimaz|{{:homepage.png}}]]                                                     |[[pedzimaz@agh.edu.pl|pedzimaz]]   | |mgr inż. Tomasz Pędzimąż             |  C2/420  |  (12)617-34-92             |  [[en:homepage:pedzimaz|{{:homepage.png}}]]                                                     |[[pedzimaz@agh.edu.pl|pedzimaz]]   |
Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014