Propozycja tematu pracy dyplomowej - Dostosowanie NKJP do treningu ASR

Praca będzie polegała na umożliwieniu wykorzystania rozmów zarejestrowanych w ramach Narodowego Korpusu Języka Polskiego w treningu rozpoznawani mowy. Prace związane będą głównie z odpowiednim przeformatowaniem anotacji oraz ich półautomatycznym doprecyzowaniem (głównie oznaczenia czasowe).

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014