Propozycja tematu pracy dyplomowej - Gra z użyciem systemu dialogowego

Wykonanie małej fabularnej gry komputerowej, w której rozmowy z bohaterami niezależnymi odbywają się poprzez prawdziwy dialog z wykorzystaniem rozpoznawania mowy, a nie wybór zdania do powiedzenia. Gra może być zaimplementowana w różnych istniejących technologiach wymagających dostosowania lub w oparciu o własny kod. Językiem gry może być zarówno polski jak i angielski. Tematyka gry dowolna.

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014