Propozycja tematu pracy dyplomowej - Gromadzenie korpusu mowy poprzez automatyczne wróżenie z głosu

Wykonanie strony internetowej lub aplikacji na urządzenia mobilne pobierającej głos użytkownika wypowiadającego określone przez program zdanie, przetwarzającej go i wykonującej na podstawie analizy czasowoczęstotliwościowej wróżby lub horoskopu. Nagrania byłyby także przekazywane na serwer Zespołu w celu dodania do Korpusu mowy AGH.

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014