Propozycja tematu pracy dyplomowej - Implementacja gry z biblioteką RAYA

Implementacja gry w oparciu o Unity i bibliotekę dźwięku przestrzennego opracowaną w Zespole. Tematyka gry dowolna. Celem jest wykonanie dema biblioteki dźwięku przestrzennego do prezentacji jej atrakcyjności.

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014