Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

pl:dydaktyka:implementacja_gry_z_biblioteka_raya [2015/05/19 09:30]
Bartosz Ziółko utworzono
pl:dydaktyka:implementacja_gry_z_biblioteka_raya [2015/05/19 09:49] (aktualna)
Bartosz Ziółko
Linia 1: Linia 1:
-===== Propozycja tematu pracy dyplomowej -  =====+===== Propozycja tematu pracy dyplomowej - Implementacja gry z biblioteką RAYA ===== 
 + 
 +Implementacja gry w oparciu o Unity i bibliotekę dźwięku przestrzennego opracowaną w Zespole. Tematyka gry dowolna. Celem jest wykonanie dema biblioteki dźwięku przestrzennego do prezentacji jej atrakcyjności.
Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014