Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

pl:dydaktyka:pracedyplomowe [2018/05/29 14:52]
Jakub Gałka [Wybrane prace inżynierskie realizowane w Zespole]
pl:dydaktyka:pracedyplomowe [2018/06/29 09:25] (aktualna)
Jakub Gałka [Wybrane prace magisterskie realizowane w Zespole]
Linia 57: Linia 57:
   - Dr inż. Przemysław Korohoda "Aproksymacyjne metody kompresji obrazów", praca obroniona w 1994 roku.   - Dr inż. Przemysław Korohoda "Aproksymacyjne metody kompresji obrazów", praca obroniona w 1994 roku.
 ===== Wybrane prace magisterskie realizowane w Zespole ===== ===== Wybrane prace magisterskie realizowane w Zespole =====
 +   * Z. Łatka, {{:pl:dydaktyka:latka-praca-magisterska.pdf|Automatyczna konwersja postrzeganej tożsamości głosu / Automatic perceived voice identity conversion}}, 2018, promotor: Jakub Gałka
    * P. Ciążyński, {{pl:dydaktyka:ciazynski_praca_magisterska.pdf|Zastosowanie uczenia maszynowego do personalizacji parametrów obrazu w systemie rekonstrukcji tomogramów /     * P. Ciążyński, {{pl:dydaktyka:ciazynski_praca_magisterska.pdf|Zastosowanie uczenia maszynowego do personalizacji parametrów obrazu w systemie rekonstrukcji tomogramów / 
 Machine learning for personalized imaging in computer tomography system}}, 2017, promotor: Jakub Gałka Machine learning for personalized imaging in computer tomography system}}, 2017, promotor: Jakub Gałka
Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014