Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

pl:dydaktyka:pracedyplomowe [2018/05/29 14:52]
Jakub Gałka [Wybrane prace inżynierskie realizowane w Zespole]
pl:dydaktyka:pracedyplomowe [2019/01/31 14:31] (aktualna)
Jakub Gałka Dodane prace z 2019-01
Linia 57: Linia 57:
   - Dr inż. Przemysław Korohoda "Aproksymacyjne metody kompresji obrazów", praca obroniona w 1994 roku.   - Dr inż. Przemysław Korohoda "Aproksymacyjne metody kompresji obrazów", praca obroniona w 1994 roku.
 ===== Wybrane prace magisterskie realizowane w Zespole ===== ===== Wybrane prace magisterskie realizowane w Zespole =====
 +   * Z. Łatka, {{:pl:dydaktyka:latka-praca-magisterska.pdf|Automatyczna konwersja postrzeganej tożsamości głosu / Automatic perceived voice identity conversion}}, 2018, promotor: Jakub Gałka
    * P. Ciążyński, {{pl:dydaktyka:ciazynski_praca_magisterska.pdf|Zastosowanie uczenia maszynowego do personalizacji parametrów obrazu w systemie rekonstrukcji tomogramów /     * P. Ciążyński, {{pl:dydaktyka:ciazynski_praca_magisterska.pdf|Zastosowanie uczenia maszynowego do personalizacji parametrów obrazu w systemie rekonstrukcji tomogramów / 
 Machine learning for personalized imaging in computer tomography system}}, 2017, promotor: Jakub Gałka Machine learning for personalized imaging in computer tomography system}}, 2017, promotor: Jakub Gałka
Linia 98: Linia 99:
  
 ===== Wybrane prace inżynierskie realizowane w Zespole ===== ===== Wybrane prace inżynierskie realizowane w Zespole =====
-  * M. Rybicka, Generowanie stabilnego biometrycznego klucza kryptograficznego z wykorzystaniem kodów korekcyjnych / Biometric cryptographic key generation using error correction codes, 2018, opiekun J. Gałka+  * M. Krupa, Adaptacyjna psychoakustyczna filtracja dźwięku w czasie rzeczywistym na platformie ARM / Perceptual adaptive audio processing in real-time using ARM platform, 2019, opiekun J. Gałka, praca zakończona zgłoszeniem patentowym 
 +  * D. Kaczor, Psychoakustyczny model kompensacji hałasu w czasie rzeczywistym, 2019, opiekun J. Gałka, praca zakończona zgłoszeniem patentowym 
 +  * Sz. Bortel, Symulacja układów elektronicznych w rzeczywistości wirtualnej / Circuit simulation in virtual reality, 2019, opiekun J. Gałka 
 +  * D. J. Wełna, Spoken dialog assistant for recommendation system, 2019, opiekun J. Gałka 
 +  * H. Siuzdak, Konwersja głosu metodami uczenia głębokiego, 2019, opiekun J. Gałka 
 +  * Ł. Pollak, Rozproszone pomiary hałasu z wykorzystaniem aplikacji mobilnej, 2019, opiekun J. Gałka 
 +  * P. Walas, Akustyczna lokalizacja urządzeń i użytkowników w systemach IoT / Acoustical User and Device Localization for IoT Systems, 2019, opiekun J. Gałka 
 +  * M. Wierzbicki, Symulator zwierzęcej percepcji dźwięku / Animal sound perception simulator, 2018, opiekun J. Gałka 
 +  * J. Manterys, Estymacja natężenia hałasu tła w rozmowach telefonicznych / Background noise level estimation from telephone conversations, 2018, opiekun J. Gałka 
 +  * M. Rybicka, Generowanie stabilnego biometrycznego klucza kryptograficznego z wykorzystaniem kodów korekcyjnych / Biometric cryptographic key generation using error correction codes, 2018, opiekun J. Gałka, praca nagrodzona przez Kierownika Katedry Elektroniki za [[http://dsp.agh.edu.pl/_media/pl:mrybicka_dyplom.png|Najlepszą pracę w roku akademickim 2017/2018]].
   * P. Pachołek, {{pl:dydaktyka:pacholek_praca_inz.pdf| Akwizycja i przetwarzanie danych pomiarowych w monitorowaniu roślin doniczkowych / Data acquisition and processing for indoor plant monitoring}}, 2018, opiekun J. Gałka   * P. Pachołek, {{pl:dydaktyka:pacholek_praca_inz.pdf| Akwizycja i przetwarzanie danych pomiarowych w monitorowaniu roślin doniczkowych / Data acquisition and processing for indoor plant monitoring}}, 2018, opiekun J. Gałka
   * J. Marecik, {{pl:dydaktyka:jerzy_marecik_praca_inz.pdf| Konstrukcja układu do monitorowania środowiska roślin doniczkowych /   * J. Marecik, {{pl:dydaktyka:jerzy_marecik_praca_inz.pdf| Konstrukcja układu do monitorowania środowiska roślin doniczkowych /
Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014