Propozycja tematu pracy dyplomowej - Ranking uczelni na podstawie danych z sieci

Opracowanie systemu który będzie automatycznie wyliczał ranking polskich uczelni na podstawie informacji dostępnych w internecie. Uwzględniane byłyby między innymi zasoby udostępniane przez uczelnie na swoich stronach internetowych, ilość oraz jakość linków prowadzących do stron danej uczelni, sygnały serwisów społecznościowych, wartościowe publikacje naukowe napisane przez pracowników i doktorantów uczelni, widoczność uczelni w cenionych mediach oraz stronach rządowych oraz inne statystyczne dane liczbowe takie jak ilość uzyskanych stypendiów z Ministerstwa, grantów z Narodowego Centrum Nauki itp. Ranking byłby więc trochę podobny do Webometrics, jednakże zawierałby dodatkowe elementy, specyficzne dla Polski.

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014