System komunikacji głosowej do gier

Implementacja biblioteki do komunikacji między graczami w grach. Program powinien umożliwiać symulowanie różnych warunków rozmowy, w tym bezpośredniej w świecie modelu 3D w oparciu o bibliotekę soundtoolkit.com.

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014