Propozycja tematu pracy dyplomowej - Testowanie OrtFona i porównanie ze słownikiem

Praca polegać będzie na ocenie przypadków użycia nowej wersji programu ORTFON, który służy do generowania transkrypcji fonetycznych.

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014