dr hab. inż. Bartosz Ziółko

Prof. AGH, dr hab. inż. Bartosz Ziółko ukończył z wyróżnieniem studia w Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku Elektronika i Telekomunikacja ze specjalizacją Systemy Telekomunikacyjne w 2004 roku. Pracę doktorską obronił na Wydziale Informatyki University of York. Od 1 października 2008 roku pracuje na AGH zajmując się rozpoznawaniem mowy, przetwarzaniem języka polskiego i silnikami audio do gier komputerowych. Jest członkiem IEEE i ISCA oraz absolwentem programu TOP 500 Innovators na Stanford University. Jest autorem i współautorem dwóch książek i przeszło 80 recenzowanych artykułów w czasopismach i materiałach konferencyjnych oraz rozdziałów w książkach. Jest współzałożycielem i prezesem spin-offu - Techmo sp. z o.o., wiceprzewodniczącym rady nadzorczej VoiceFinder sp. z o.o. oraz mentorem Orange Fab. W 2014 roku otrzymał na 3 lata stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na targach innowacji Innova 2014 w Brukseli otrzymał złoty medal. Zajmuje się także fotografią.

Praca magisterska: Narzędzia programowe do obliczeń ruchowych sieci telekomunikacyjnych

Praca doktorska: Speech Recognition of Highly Inflective Languages

Profil w Google Scholar

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za szczególną aktywność w dziedzinie promocji wynalazczości na arenie międzynarodowej w roku 2013

PAP o RAYAV

Antyweb o RAYAV

Wywiad w Bloobmerg Businessweek na temat rozpoznawania mowy

W Gazecie Krakowskiej

W TVP Polonia

W Radio Kraków

Strona domowa

Nowa strona ze zdjęciami (w trakcie wykonywania)

Plugin Adobe Flash Plugin jest niezbędny do obejrzenia tej zawartości.

Plugin Adobe Flash Plugin jest niezbędny do obejrzenia tej zawartości.

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014