Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

pl:homepage:palka [2014/12/13 17:16]
Bartosz Ziółko
pl:homepage:palka [2015/09/02 23:06] (aktualna)
Bartosz Ziółko
Linia 2: Linia 2:
  
 {{:pl:szymon.jpg?100 }} {{:pl:szymon.jpg?100 }}
-Szymon Pałka jest doktorantem na kierunku Informatyka wydziału IEiT Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie w 2013 roku uzyskał dyplom magistra na kierunku informatyka pisząc pracę magisterską "{{:pl:homepage:praca_magisterska_12_07_2013.pdf|Wyszukiwanie obiektów w wycinku przestrzeni na potrzeby realistycznego generowania dźwięków}}". Zajmuje się geometryczną symulacją rozchodzenia się fal dźwiękowych w projekcie RAYAV.+Szymon Pałka jest doktorantem na kierunku Informatyka wydziału IEiT Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie w 2013 roku uzyskał dyplom magistra na kierunku informatyka pisząc pracę magisterską "{{:pl:homepage:praca_magisterska_12_07_2013.pdf|Wyszukiwanie obiektów w wycinku przestrzeni na potrzeby realistycznego generowania dźwięków}}". Zajmuje się geometryczną symulacją rozchodzenia się fal dźwiękowych w systemie Soundtoolkit oraz implemenmtacją protokołu komunikacji serwera rozpoznawania mowy.
Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014