Dr inż. Stanisław Kacprzak

Stanisław Kacprzak jest absolwentem Politechniki Łódzkiej na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. W 2011 roku ukończył kierunek Informatyka, ze specjalizacją Sztuczna Inteligencja i Inżynieria Oprogramowania broniąc pracę „Inteligentne metody rozpoznawania dźwięku”. Od 2012 roku był doktorantem na kierunku Informatyka na AGH oraz wykonawcą projektu Analiza porównawcza różnojęzycznych fonemów. W 2020 roku uzyskał tytuł doktora w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja broniąc rozprawę pod tytułem „Spoken language recognition in i-vector space using cluster based modeling”.


Strona domowa - Homepage


Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014