Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

pl:homepage:witkowski [2015/09/11 17:14]
Bartosz Ziółko
pl:homepage:witkowski [2015/09/11 17:14] (aktualna)
Bartosz Ziółko
Linia 2: Linia 2:
  
  
-{{:pl:homepage:pobrane.jpg?190 |}}+{{:pl:homepage:pobrane.jpg?150 |}}
  
 Marcin Witkowski ukończył w 2012 roku studia magisterskie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale EAIiE w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Równolegle na tej samej uczelni studiował Inżynierię Akustyczną, którą ukończył w 2013 zdobywając stopień inżyniera. Obecnie jest słuchaczem studiów doktoranckich oraz bierze udział w projekcie poświęconym identyfikacji osób dzwoniących pod numery alarmowe. Jego praca naukowa jest poświęcona głównie identyfikacji i weryfikacji głosu, uczeniu maszynowemu oraz przetwarzaniu sygnałów audio. Po godzinach zajmuje się realizacją dźwięku, gra na gitarze basowej i żegluje. Marcin Witkowski ukończył w 2012 roku studia magisterskie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale EAIiE w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Równolegle na tej samej uczelni studiował Inżynierię Akustyczną, którą ukończył w 2013 zdobywając stopień inżyniera. Obecnie jest słuchaczem studiów doktoranckich oraz bierze udział w projekcie poświęconym identyfikacji osób dzwoniących pod numery alarmowe. Jego praca naukowa jest poświęcona głównie identyfikacji i weryfikacji głosu, uczeniu maszynowemu oraz przetwarzaniu sygnałów audio. Po godzinach zajmuje się realizacją dźwięku, gra na gitarze basowej i żegluje.
  
 {{ :pl:regaty_dyplom.jpg?200 }} {{ :pl:regaty_dyplom.jpg?200 }}
Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014