Koło Naukowe SPECTRUM

Działalność w Uczelnianych Kołach Naukowych gwarantuje szerokie spektrum możliwości rozwoju. Jest doskonałą okazją do zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności, które staną się sporym atutem na rynku pracy.

Tematyka działalności KN Spectrum dotyczy szeroko pojętej techniki przetwarzania sygnałów, w szczególności:

  • technologii przetwarzania mowy (rozpoznawania, analizy, syntezy i biometrii głosu),
  • modelowania zjawisk akustycznych (np. na potrzeby gier komputerowych),
  • akceleracji sprzętowej przetwarzania sygnałów,
  • przetwarzania i analizy danych multimedialnych,
  • systemów wbudowanych.

Koło Naukowe Spectrum dzięki wielu projektom badawczym realizowanym przez Zespół Przetwarzania Sygnałów KE we współpracy z firmami, umożliwi wydajną współpracę z przemysłem i poznanie praktycznych zastosowań wiedzy zdobywanej podczas studiów.

Więcej informacji na stronie Koła: www.dsp.agh.edu.pl/spectrum

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014