Ogłoszenia o ofertach usług i zamówień do zlecenia

04-09-2014 Zespół DSP zleci do wykonania model pokazowy sposobu użycia rozpoznawania mowy i systemów dialogowych w reklamach i punktach informacyjnych według specyfikacji. Oferty prosimy przysyłać na adres lukasz.bogdan@agh.edu.pl do 11 września 2014.

27-08-2014 Zespół DSP zleci do wykonania film demonstrujący sposób stosowania soundtracingu w grach video. W ramach usługi wykonana zostanie kompletna akustyczna scena na podstawie dostarczonej wizualnej geometrii sceny z gry komputerowej. Następnie zostaną one użyte do wykonania filmu promocyjnego, który będzie próbką możliwości dźwiękowych gry korzystającej z wynalazku. Do filmu powinny zostać dołączone informacje o źródle finansowania zgodnie z danymi z witryny opisującej dotację http://www.dsp.agh.edu.pl/pl:research:poig2.

Oferty prosimy przysyłać na adres lukasz.bogdan@agh.edu.pl

26-05-2014 Ogłaszamy przyjmowanie ofert na wykonanie usługi „Analiza wydajności 2 wynalazków na różnych platformach sprzętowych oraz analiza potencjału komercyjnego 2 wynalazków na rynkach objętych ochroną patentową, tj. w USA, Kanadzie i Japonii.” Od zleceniodawcy wymagany jest dostęp do co najmniej jednej konsoli video w wersji developerskiej, która debiutowała w 2013 roku(Sony Play Station 4 lub Microsoft Xbox One). Szczegóły dotyczące usługi znajdują się w specyfikacji. Oferty można składać od 26 maja 2014 roku do 9 czerwca 2014 emailem na adres lukasz.bogdan@agh.edu.pl

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014