Skład Zespołu

Pokój Telefon WWW @agh.edu.pl
PROF. DR HAB. INŻ. MARIUSZ ZIÓŁKO C3/507 na emeryturze
Prof. AGH, dr hab. inż. Bartosz Ziółko C2/418 (12)617-36-39
dr inż. Jakub Gałka C2/419 (12)617-50-68 jgalka
dr inż. Konrad Kowalczyk C2/418 (12)617-36-39 konrad.kowalczyk
dr inż. Przemysław Korohoda C3/506 (12)617-27-52 korohoda
dr inż. Przemysław Sypka C3/506 (12)617-27-52 sypka
dr inż. Stanisław Kacprzak C2/420 (12)617-34-92 skacprza
mgr inż. Tomasz Pędzimąż C2/420 (12)617-34-92 pedzimaz
mgr inż. Marcin Witkowski C2/420 (12)617-34-92 witkow
mgr inż. Szymon Pałka C2/420 (12)617-34-92 pszymon
mgr inż. Tomasz Jan Wilczyński D1/16E (12)617-50-89 twilczyn
mgr Dorota Grądalska C2/420 (12)617-34-92 gmail
mgr inż. Filip Malawski C2/420 (12)617-34-92 fmal
mgr inż. Michał Salasa C2/420 (12)617-34-92
inż. Marcin Grzywacz C2/420 513 769 559 mgrzyw@student
inż. Magdalena Synowiec C2/420 (12)617-34-92 synmag@student
Piotr Ciążyński C2/420 (12)617-34-92 piotrc@student
Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014