Publikacje

Książki

 • B. Ziółko „Scarlett Mansion - AIML based game”, Wydawnictwa AGH, 2012. (do kupienia w Booka.net.pl)
 • B. Ziółko, M. Ziółko, "Przetwarzanie mowy", Wydawnictwa AGH, 2011. (do kupienia w Booka.net.pl)
 • W. Batko & M. Ziółko: Zastosowanie teorii falek w diagnostyce technicznej. Monografie Nr 7. Kraków 2002, s.129.
 • M.Ziółko: Modelowanie Zjawisk Falowych. Wydawnictwo AGH, Kraków 2000.
 • A.Korytowski, M.Ziółko: Metody optymalizacji z ćwiczeniami laboratoryjnymi. Skrypt AGH nr 1300. Kraków 1992.
 • M.Ziółko: Komputerowe modelowanie liniowych systemów hiperbolicznych. Zeszyt Naukowy AGH nr 1322, Automatyka z.52, Kraków 1989.

Czasopisma

do 2009

Patenty

Rozdziały monografii, książek i podręczników

 • M. Igras, B. Ziółko, „Akustyczne korelaty intonacji ironicznej” w Sens i brzmienie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2015.
 • M. Igras, B. Ziółko, „Rodzaje pauz akustycznych i ich korelacje z interpunkcją w transkrypcjach mówionego języka polskiego” w Piotr Żmigrodzki [red.], Sylwia Przęczek-Kisielak [red.] Bogactwo współczesnej polszczyzny, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, 2014.
 • B. Ziółko, D. Skurzok , "N-grams model for Polish", Speech and Language Technologies, Book 2, InTech Publisher, 2011.
 • B. Ziółko, M. Ziółko, ” Time Durations of Phonemes in Polish Language for Speech and Speaker Recognition”, Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics. Lecture Notes in Computer Science, 2011, Volume 6562/2011, p. 105-114.
 • J.Gałka, M.Ziółko: "Wavelet Speech Feature Extraction Using Mean Best Basis Algorithm", In Lecture Notes in Computer Science - Advances in Nonlinear Speech Processing, vol. 5933/2010, pp. 128-135, Springer Berlin / Heidelberg, 2010.
 • B. Ziółko, J. Gałka, M. Ziółko, "Phonetic Statistics from an Internet Articles Corpus of Polish Language", Recent Advances in Computer Science , Academic Publishing EXIT, Warsaw, 2009.
 • B. Ziółko, J. Gałka, S. Manandhar, R. C. Wilson and M. Ziółko, ”Triphone Statistics for Polish LanguageSpringer Lecture Notes in Artificial Intelligence 5603, Human Language Technology, Challenges of the Information Society, by Zygmunt Vetulani and Hans Uszkoreit (Eds.)., 2009
 • J. Wicijowski, B. Ziółko, "Extracting semantic knowledge from Wikipedia", Intelligent Information Systems : new approaches / eds. Mieczysław A. Kłopotek, [et al.] ; Institute of computer Science. Polish Academy of Science, University of Podlasie. Institute of Computer Science. — Siedlce : Publishing House of University of Podlasie, 2010, S. 91–98.
 • M.Ziółko, JA.Pietrzyk, P.Korohoda: Modelowanie hemodializy, terapii nerkozastępczej. Inżynieria Biomedyczna, red. R.Tadeusiewicz, str.214-221, Kraków 2008.
 • M. Kotti, C. Kotropoulos, B. Ziółko, I. Pitas, V. Moschou, ”A Framework for Dialogue Detection in Movies”, Springer Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4105 , pp. 371-378, 2006.
 • M.Ziółko: Stabilność problemu mieszanego dla równania hiperbolicznego. Red. W.Mitkowski: Prace z Automatyki. Wydawnictwa AGH, str.173-179, Kraków 1997.
 • M.Ziółko: Modelowanie sterowanego procesu z rozłożonymi parametrami. Skrypt AGH nr. 1285. Red. W.Wajs: Komputerowe metody i techniki w automatyce, str.197-229. Kraków 1991.
 • A.Gołaś, K.Hajduk, M.Ziółko: Podstawowe prawa i równania dynamiki procesów o parametrach skupionych. Skrypt Uczelniany AGH Nr. 357, red. H.Górecki: Teoria sterowania, str.5-31. Kraków 1973.

Konferencje

2010 - 2014

nagrodasamsunga.jpg

**Best Paper Award**

**Best Paper Award**

2005 - 2009

 • E.Kutafina, M.Ziółko: Modeling of Sound Propagation in Vocal Tract. Proceedings of the Fifteen National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine, pp. 71-75. Szczyrk 2009.
 • B. Ziółko, J. Gałka, M. Ziółko, "Polish Speech Recognition", Jubileusz 90-lecia Akademii Gorniczo-Hutniczej im. Stanislawa Staszica w Krakowie, AGH, Krakow, 2009.
 • P.Sypka, M.Ziółko: Software Simulator to Designe and Verify Transmultiplexer Systems. Proceedings of the Fifth Advanced International Conference on Telecommunications. pp. 168-172, Venice 2009.
 • M.Ziółko, R.Rumian: Transmultiplexers in Fixed-point Techniques. Proceedings of the Fifth International Conference on Wireless and Mobile Communications, pp. 239-244. Cannes 2009.
 • J. Gałka, M. Ziółko: Wavelet Parameterization for Speech Recognition. Proceedings of an ISCA Tutorial and Research Workshop on Non-linear Speech Processing NOLISP 2009, Vic, 2009.
 • M.Ziółko, J.Wicijowski: Transmultiplexers with Integer Filters. Proceedings of the 14th International OFDM-Workshop, pp. 138-142. Hamburg 2009.
 • B. Ziółko, J. Gałka, M. Ziółko, "Phone, diphone and triphone statistics for Polish language", Proceedings of 13th International Conference on Speech and Computer SPECOM'2009 , St. Petersburg, 2009.
 • B. Ziółko, J. Gałka, M. Ziółko, "Phoneme Ngrams Based on a Polish Newspaper Corpus", Proceedings of WORLDCOMP'09 , Las Vegas, 2009.
 • M. Ziółko, B. Ziółko, R. Samborski, "Dual-Microphone Speech Extraction from Signals with Audio Background", Proceedings of The Fifth International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing , Kyoto, 2009.
 • B. Ziółko, M. Ziółko, "Time Durations of Phonemes in the Polish Language", Proceedings of 4th Language & Technology Conference , Poznań, 2009.
 • J. Gałka, M. Ziółko: Best Basis Selection of the Wavelet Packet Cosine Transform in Speech Analysis. Proceedings of AFRICON 2009, Nairobi, 2009.
 • B. Ziółko, S. Manandhar, R. C. Wilson, M. Ziółko, "Bag-of-words Modelling for Speech Recognition", Proceedings of International Conference on Future Computer and Communication (ICFCC 2009), Kuala Lumpur, Malezja, 2009.
 • J.Gałka, M.Ziółko: Mean Best Basis Algorithm for Wavelet Speech Parameterization. Proceedings of The Fifth IEEE International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing - IIHMSP 2009, Kyoto, 2009.
 • B. Ziółko, M. Ziółko, "Linguistic Calculations on Cyfronet High Performance Computers", Proceedings of Conference of the High Performance Computers' Users, Zakopane, 2009.
 • B. Ziółko, S. Manandhar, R. C. Wilson, M. Ziółko, "LogitBoost Weka Classifier Speech Segmentation", Proceedings of 2008 IEEE International Conference on Multimedia & Expo, Hannover, Niemcy, 2008.
 • B. Ziółko, S. Manandhar, R. C. Wilson, M. Ziółko, „Language Model Based on POS Tagger”, Proceedings of SIGMAP 2008 the International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications, Porto, Portugalia, 2008.
 • M.Ziółko, T.Drwięga: Application of Wavelet Series to Speech Analysis. Proceedings of the Fourteen National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine, pp.146-151. Leszno 2008.
 • M.Ziółko, J.Gałka T.Drwięga: Wavelet Transform in Speech Segmentation, Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2008, Mathematics in Industry vol.15, pp. 1073-1078, Springer-Verlag Berlin / Heidelberg, printed in 2010.
 • J. Gałka, M. Ziółko: Wavelets in Speech Segmentation. Proceedings of The 14th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference MELECON 2008, Ajaccio, 2008.
 • M.Ziółko, P.Sypka: Robustness of 1-D Integer-to-Integer Transmultiplexer Systems. Proceedings of International Conference on Signals and Electronic Systems, pp. 27-30. Kraków 2008.
 • B. Ziółko, S. Manandhar, R. C. Wilson, M. Ziółko, J. Gałka "Application of HTK to the Polish Language", Proceedings of IEEE International Conference on Audio, Language and Image Processing , Szanghaj, 2008.
 • B. Ziółko, J. Gałka, S. Manandhar, R. C. Wilson, M. Ziółko, "Triphone Statistics for Polish Language", Proceedings of 3rd Language & Technology Conference, Poznań, 2007.
 • B. Ziółko, S. Manandhar, R. C. Wilson, "Fuzzy Recall and Precision for Speech Segmentation Evaluation", Proceedings of 3rd Language & Technology Conference, Poznań, 2007.
 • M.Nowak, M.Ziółko, "Integer Solution of a Set of Bilinear Equations". PAMM Proc.Appl.Math.Mech. no.7 , pp.2150035-215003636, Zurich 2007.
 • M. Ziółko and M. Nowak: Integer-to-Integer Filters in Transmultiplexer System. Proceedings of the 12th IEEE Symposium on Computers and Communications. Aveiro 2007.
 • I.Pardyka and M.Ziolko: Mosaic Based Compression of Panoramic Image Sequence. 48th International Symposium ELMAR-2006, pp. 57-60, Zadar.
 • P. Sypka, B. Ziółko, M. Ziółko, "Integer-to-Integer Filters in Image Transmultiplexers", Proceedings of 2006 Second International Symposium on Communications, Control and Signal Processing, ISCCSP 2006, Marakech
 • P. Sypka, M. Ziółko, B. Ziółko, "Lossy Compression Approach to Transmultiplexed Images", 48th International Symposium ELMAR-2006, Zadar, Chorwacja.
 • B. Ziółko, S. Manandhar, R.C. Wilson, "Phoneme segmentation of speech", ICPR 2006 , Hong Kong, 2006.
 • B. Ziółko, S. Manandhar, R.C. Wilson, M. Ziółko, "Wavelet method of speech segmentation", EUSIPCO 2006 , Florencja, Włochy.
 • P. Sypka, M. Ziółko, B. Ziółko, "Robustness of Transmultiplexed Images", International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems Mixdes , Gdynia, 2006.
 • B. Ziółko, J. Gałka, S. Manandhar, R. C. Wilson, M. Ziółko, "The use of statistics of Polish phonemes in speech recognition", Speech Signal Annotation, Processing and Synthesis , Poznań, 2006.
 • P. Sypka, M.Ziółko and B.Ziółko, "Lossless JPEG-Base Compression of Transmultiplexed Images", Proceedings of the 12th Digital Signal Processing Workshop, pp. 531-534, Wyoming 2006.
 • M. Ziółko, P. Sypka, B. Ziółko, "Application of 1-D Transmultiplexer to Images Transmission", Proceedings of the 32nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society IECON-2006, pp. 3564-3567, Paryż, Francja, 2006.
 • P. Sypka, M. Ziółko, B. Ziółko, "Approach of JPEG2000 Compression Standard to Transmultiplexed Images", Proceedings of the Visualization, Imaging, and Image Processing, VIIP 2006, Palma De Mallorca, Hiszpania, 2006.
 • M.Ziółko, P.Sypka, A.Dziech, R.Baran: Contour Transmultiplexing. Proceedings of International Symposium on Industrial Electronics, pp.1167-1170. Dubrownik 2005.
 • B. Ziółko, M. Ziółko, M. Nowak, P. Sypka, "A suggestion of multiple-access method for 4G system" Proceedings of 47th International Symposium ELMAR-2005, pp.327-30 Zadar, Chorwacja 2005.
 • M. Ziółko, B. Ziółko, A. Dziech, "Transcription as a Speech Compression Method in Transmultiplexer System", 5th WSEAS International Conference on Multimedia, Internet and Video Technologies, Corfu, Grecja 2005.
 • B. Ziółko, M. Ziółko, M. Nowak, "Design of Integer Filters for Transmultiplexer Perfect Reconstruction", Proceedings of 13. European Signal Processing Conference EUSIPCO 2005, Antalya, Turcja 2005.
 • M. Ziółko, M. Nowak, B. Ziółko, "Transmultiplexer Integer-to-Integer Filter Banks", Proceedings of The First IFIP International Conference in Central Asia on Internet, The Next Generation of Mobile, Wireless and Optical Communications Networks, Bishkek, Kirgistan 2005.

2000 - 2004

 • M. Ziółko, P. Sypka, B. Ziółko, "Compression of Transmultiplexed Acoustic Signals", Proceedings of The 2004 International TICSP Workshop on Spectral and Multirate Signal Processing, pp.81-6. Wiedeń 2004.
 • M. Ziółko, P. Sypka: Compression of Transmultiplexed Signals. Proceedings of The 23rd IASTED International Conference on Modelling, Identification, and Control, pp.553-556. Grindelwald 2004.
 • M.Ziółko, J.Ciosmak: Compression of Transmultiplexed Images. Proceedings of Workshop on Multimedia Communications and Services, pp.89-92. Kraków 2004.
 • M.Ziółko, P.Sypka, T.Kozłowski: Application of 1-D Filters to Image Transmultiplexing. Proceedings of XII European Signal Processing Conference EUSIPCO- 2004, pp.545-548. Vienna 2004.
 • M.P. Sellars, G.E. Athanasiadou, B. Ziółko, S.D. Greaves, A. Hopper, "Simmulation of Broadband FWA Networks in High-rise Cities with Linear Anntenna Polarisation", The 14th IEEE 2003 International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications Proceedings - PIMRC, pp. 371-5. Beijing, Chiny 2003.
 • M.Ziółko, P.Sypka: Speech Signals Transmultiplexing. Proceedings of the Nine National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine, pp.107-112. Piwniczna 2003.
 • M.Ziółko, M.Kępiński, J.Gałka: Wavelet-Fourier Analysis of Speech Signal. Proceedings of Workshop on Multimedia Communications and Services, pp.97-100. Kielce 2003.
 • M.Ziółko, P.Sypka, A.Gryboś: Application of Optimization Method to Transmultiplexer Design. Proceedings of Workshop on Multimedia Communications and Services, pp.97-100. Kielce 2003.
 • M.Kępiński, J.Gałka, M.Ziółko: Speech Signals in Wavelet-Fourier Domain. Proceedings of the Conference on Speech Analysis, Synthesis and Recognition in Technology, Linguistics and Medicine. Szczyrk 2003.
 • M.Ziółko: Kompresja sygnałów. Materiały Międzynarodowej Konferencji „Współczesne kierunki rozwoju elektrotechniki, automatyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji”, str. 129-132. Kraków 2002.
 • W.Półchłopek, M.Ziółko: Wavelet Transform Compression and Denoising in Real-Time System. Proceedings of Third International Symposium on Communication Systems Networks and Digital Signal Processing, pp.288-291. Stafford 2002.
 • M.Ziółko, M.Babel: Application of Wavelet-Cosine Transform to Image Compression. Proceedings of International TICSP Workshop on Spectral Methods and Multirate Signal Processing, pp.103-106. Toulouse 2002.
 • P.Sypka, M.Ziółko: Frequency Analysis of Open Air Temperature. Proceedings of the Eight National conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine, pp.127-132. Łajs 2002.
 • M.Kępiński, M.Ziółko: Speech Signal Segmentation. Proceedings of the Eight National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine, pp.69-74. Łajs 2002.
 • M.Ziółko, P.Hottowy: Application of Wavelet-Cosine Transform to Signal Compression. Proceedings of EURASIP Conference on Digital Signal Processing for Multimedia Communications and Services, pp.288-291, Budapest 2001.
 • P.Sypka, M.Ziółko: Wavelet-Fourier Spectrum Filtering as Model of Temperature Distribution within Tree Stand. Proceedings of the International Conference on Signals and Electronic Systems, pp.155-159. Łódź 2001.
 • M.Ziółko, M.Klapper-Rybicka: Some Properties of Wavelet-Fourier Transform. Proceedings of the International Conference on Signals and Electronic Systems, pp.149-154. Ustroń 2000.

1996 - 1999

 • M.Ziółko, J.Stępień: Does the Wavelet Transfer Function Exist? Proceedings of the ECMCS’99, CD ROM. Kraków 1999.
 • W.Batko, M.Ziółko: Wavelet Identification of Bearing Vibrations. Proceedings of the Eighteenth IASTED International Conference, pp. 575-577. Innsbruck 1999.
 • M.Ziółko, J.Pietrzyk: Identification of Parameters in Hemodialysis model. Proceedings of the MTNS-98 Symposium, pp.1107-1109. Padova 1998.
 • P.Sypka, M.Ziółko, Józef Suliński: Wavelet Analysis of Temperature Variation within Tree Stands. Materiały IV Krajowej Konferencji Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie, str.138-143. Zwierzyniec 1998.
 • M.Ziółko, J.Stępień: Wavelet Modeling of Microstrip Waveforms. Materiały XXI Krajowej Konferencji Teoria Obwodów i Układów Elektronicznych. Str. 311-316. Poznań 1998.
 • M.Ziółko, W.Wiercigroch: The Least Squares Method for Designing 2-D Digital Filters. Proceedings of The IEEE International Symposium on Industrial Electronics, pp.1116-1119. Guimarăes 1997.
 • M.Ziółko, J.Grabska-Chrząstowska, J.Pietrzyk, M.Komorowska: Cellular Clearance in Hemodialyzed Patients. Materiały III Krajowej Konferencji Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie, str.115-119. Mądralin 1997.
 • M.Ziółko: The Wavelet Modelling of Hyperbolic Systems. Papers Summer School on Wavelets, pp.83-85. Zakopane 1996.
 • M.Ziółko: Designing of Robust Stable Digital Filters. Proceedings of EUSIPCO-96 Eighth European Signal Processing Conference, pp.1761-1764, Trieste 1996.

1990 - 1995

 • M.Ziółko, J.Pietrzyk: Modelowanie hemodializacyjnego usuwania toksyn. Materiały IV Krajowej Konferencji Modelowanie Systemów Biologicznych, str.261-268. Kraków 1995.
 • M.Ziółko, J.Pietrzyk, P.Sypka: Compartment models of hemodialysis. Materiały I Krajowej Konferencji Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie, str.119-124. Zakopane 1995.
 • M.Ziółko: Stability of Computer Models of Distributed Parameters Electric Lines. Materiały XVIII Krajowej Konferencji Teoria Obwodów i Układów Elektronicznych, str. 209-214. Polana Zgorzelisko 1995.
 • M.Ziółko, J.Pietrzyk: Modelowanie hemodializacyjnego usuwania toksyn. Materiały IV Krajowej Konferencji Modelowanie Systemów Biologicznych, str.261-268. Kraków 1995.
 • M.Ziółko, J.Pietrzyk, P.Sypka: Compartment models of hemodialysis. Materiały I Krajowej Konferencji Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie, str.119-124. Zakopane 1995.
 • M.Ziółko: Stability of Computer Models of Distributed Parameters Electric Lines. Materiały XVIII Krajowej Konferencji Teoria Obwodów i Układów Elektronicznych, str. 209-214. Polana Zgorzelisko 1995.
 • M.Ziółko, J.Pietrzyk, P.Dyras: Modelling of hemodialysis urea flows. 17th IFIP TC7 Conference on System Modelling and Optimization. Abstracts vol.I, pp.333-336. Prague 1995.
 • M.Ziółko: Optimal Placement of Heat Dissipating Elements. Proceedings of the 1994 IEEE International Symposium on Circuits and Systems, vol.1, pp.97-99. London 1994.
 • M.Ziółko, J.Pietrzyk, P.Dyras: Time-Optimal Control of Hemodialysis. Proceedings of The Third IEEE Conference on Control Applications, pp.1685-1688. Glasgow 1994.
 • M.Ziółko: Robust Stability of 1-D digital filters. Materiały XVII Krajowej Konferencji Teoria Obwodów i Układów Elektronicznych, str.467-470. Polanica 1994.
 • A.Kos, M.Ziółko: Modelling of Temperature Fields of Power Hybrid Circuits. Proceedings of the Twelfth IASTED International Conference Modelling, Identification and Control, pp.296-298. Innsbruck 1993.
 • M.Ziółko: Finite Dimensional Approximation of Distributed Parameter Electric Lines. Proceedings of the 1993 IEEE International Symposium on Circuits and Systems, pp.2291-2294. Chicago 1993.
 • J.Kozłowski, M.Ziółko: Optimization Models of Individual Growth in Biology. Proceedings of the 7-th International Symposium on System-Modelling-Control, pp.283-286. Zakopane 1993.
 • J.Kozłowski, M.Ziółko: Optimization Models in Biology. Abstracts of the 16-th IFIP Conference on System Modelling and Optimization, pp.133-136. Compiegne 1993.
 • M.Ziółko: Temperature Fields Optimization of Hybrid Circuits. Materiały XVI Krajowej Konferencji Teoria Obwodów i Układów Elektronicznych, str.145-149. Kołobrzeg 1993.
 • M.Ziółko: Computer Modelling of the Wave Flow. Proceedings of the 10-th International INRIA Conference on Computing Methods in Applied Sciences and Engineering, Paris 1992, pp.821-830, Ed. R.Glowinski, Nova Science Publishers, Inc., New York 1992.
 • M.Ziółko: Stability of Hyperbolic Systems with Feedback Control. Proceedings of First International Conference on Electronics and Automatic Control, vol.3, pp.156-161. Tizi-Ouzou 1992.
 • S.Białas, M.Ziółko: Robust Stability of IIR Filters. Proceedings of International AMSE Conference Signals, Data, Systems, vol.1, pp.197-202. Calcutta 1992.
 • M.Ziółko: Approximation of Distributed Parameter Electric Lines by Weighted-Residual Methods. Materiały XV Krajowej Konferencji Teoria Obwodów i Układów Elektronicznych, tom.1, str. 121-127. Szczyrk 1992.
 • M.Ziółko: Stability of Wave Propagation and Boundary Reflections. Mathematical and Numerical Aspects of Wave Propagation Phenomena. SIAM, pp.275-282. Philadelphia 1991.
 • M.Ziółko: Galerkin Methods for Hyperbolic Systems. Proceedings of the Tenth IASTED International Symposium Modelling, Identification and Control, pp.243-245. Innsbruck 1991.
 • S.Białas, M.Ziółko: Robust Stability of Hyperbolic Systems. Proceedings of the Second International Symposium on Implicit and Robust Systems, pp.24-27. Warszawa 1991.
 • M.Ziółko: Modelling of Hyperbolic Systems. Proceedings of the International AMSE Conference Modelling & Simulation, vol.2, pp.3-9. New Orleans 1991.

1973-1983

 • M.Ziółko: Sterowanie operacją zalewania w procesie odśrodkowego odlewania rur żeliwnych. Mat. 2 Seminarium Podstawy Komputerowych Systemów Sterowania Procesami Technologicznymi, str. 27-32. Kraków 1983.
 • M.Ziółko: Cyfrowe sterowanie odśrodkowym odlewaniem rur żeliwnych. Mat. VIII Krajowej Konferencji Automatyki, t.II, str.690-695. Szczecin 1980.
 • A.Migacz, E.Nawarecki, W.Wierzchowski, W.Woźniacki, M.Ziółko: Awtomaticzeskoje uprawlenie procesom centrobjeznowo litija trub. VI Mjeżdunarodnaja Konferencija po Awtomatizacii Proizwodstwennych Procesow i Uprawlenia w Czernoj Metallurgii. Budapeszt 1979. (po rosyjsku)
 • M.Ziółko: Aproksymacja różnicowa semi-liniowego równania cząstkowego typu hiperbolicznego. Mat. IV Konferencji nt. Modelowanie Zagadnień Brzegowych, str.326-330. Jabłonna 1978.
 • J.Werewka, M.Ziółko: Model miejskiej komunikacji autobusowej. Mat. VII Krajowej Konferencji Automatyki, str.709-715. Rzeszów 1977.
 • M.Ziółko: Ocena błędów symulacji cyfrowej procesów opisywanych równaniami różniczkowymi cząstkowymi typu hiperbolicznego. Mat. III Konferencji nt. Modelowanie Zagadnień Brzegowych, str.459-468. Jabłonna 1975.
 • M.Ziółko: Sterowanie optymalne gazociągiem o parametrach rozłożonych. Mat. VI Krajowej Konferencji Automatyki, str.405-410. Poznań 1974.

Plakaty

Prezentacje seminarium DSP AGH

Prezentacje

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014