Prowadzone prace badawcze

Prace naukowe i działalność badawcza dotycząca zagadnień teoretycznych i zastosowań teorii falek jest skupiona na: rozpoznawaniu mowy, kompresji sygnałów, transmultipleksacji i soundtracingu.

Prace z zakresu technologii polskiej mowy mają na celu opracowanie prototypowego systemu analizy mowy połączonego z interfejsem głosowym. System będzie się składał z pięciu modułów: analizy mowy, rozpoznawania mówcy, automatycznego rozpoznawania mowy polskiej, analizy semantycznej z inteligentnym dobieraniem odpowiedzi oraz syntetyzatora mowy. Dzięki rozpoznawaniu mowy będzie można wprowadzać teksty do komputera przy pomocy mikrofonu zamiast klawiatury i przy pomocy głosu sterować wybranymi funkcjami komputera. Analiza semantyczna tekstu umożliwi dobranie odpowiedniej odpowiedzi komputera i to zarówno w postaci pisanej jak i głosowej, ponieważ komputer będzie wyposażony w syntetyzator mowy. Do budowy modułu syntetyzatora mowy zostanie wykorzystane jedno z dostępnych na rynku oprogramowań.

Badania naukowe w zakresie komputerowego przetwarzanie obrazów dotyczą głównie: tworzenia opisu trójwymiarowej sceny na podstawie stereoskopowych par obrazów, rozpoznawania obiektów na podstawie układów wieloobrazowych, generowania efektywnych algorytmów dopasowania obrazów i przetwarzania obrazów dla potrzeb przemysłowych.

Badania dotyczą pomiarów telekomunikacyjnych w dziedzinie jittera i zakłóceń fazy. Najważniejszą częścią tej działalności jest sprzętowa implementacja analizatorów na platformie FPGA (Field-Programmable Gate Arrays) z wysoce skalowalną nowatorską metodą „flow me” pozwalającą prezentować pomiary aż do strumieni typu STM-16.

Inne obszary zainteresowań są związane z analizą protokołów i przetwarzaniem sygnałów cyfrowych dla sieci, urządzeń i usług telekomunikacyjnych. Ponieważ systemy reprogramowalne są kluczowymi elementami zaawansowanych systemów, dlatego maszynowe języki opisu są również przedmiotem badań z naciskiem położonym na techniki obiektowo orientowane.

Prowadzone są również prace z dziedziny przetwarzania sygnałów akustycznych i obrazów z zastosowaniem cyfrowych transformacji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień próbkowania i technik SVD/EVD/ICA.

Zespół pracuje nad konstruowaniem i rozwojem oprogramowania systemów mikroprocesorowych używanych w telekomunikacji i nad zastosowaniem mikroprocesorów do cyfrowego przetwarzania sygnałów: mowy, audio i wideo. Prace te dotyczą również sprzętowych zastosowań. Prowadzone są prace nad finalnym przetwarzaniem sygnałów audio, tzn. kompensacją zaburzeń w tych systemach jak również zaawansowanym kompresyjnym kodowaniem audio (AAC, MPEG-4 audio).

Prowadzone prace dotyczą przetwarzania obrazów medycznych, w szczególności USG serca dla zastosowań klinicznych. Obejmują one głównie metody i systemy sprzętowej akceleracji przetwarzania obrazów z wykorzystaniem rekonfigurowalnych układów FPGA i języków opisu sprzętu. Technologia FPGA jest również zastosowana do rozwoju szybkiego przetwarzania sygnałów cyfrowych dla EPR spektrografii.

Współpraca z partnerami medycznymi polega na zaawansowanym modelowaniu dializoterapii zarówno hemo jak i otrzewnowej, wspomaganej eksperymentalną termografią i analizą bioimpedancyjną.

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014