Oprogramowanie i korpusy danych Zespołu

W ramach prac Zespołu Przetwarzania Sygnałów powstało oprogramowanie oraz bazy danych pomocne przy badaniach dotyczących technologii mowy, m.in.:

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014