prof. dr hab inż. Mariusz Ziółko

Informacje ogólne

Mariusz Ziółko (ziolko at agh.edu.pl) ukończył AGH w 1970 r i uzyskał stopień doktora a następnie także doktora habilitowanego w zakresie automatyki (1990). Jest członkiem Institute of Electrical and Electronics Engineers oraz European Association for Signal, Speech, and Image Processing. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji, które ukazały się między innymi w IEEE Transactions on Automatic Control, Mathematical Biosciences, Theoretical Population Biology, Functional Ecology, Applied Numerical Mathematics, Kidney International. Jest autorem książki “Modelowanie zjawisk falowych”, współautorem książki „Zastosowanie teorii falek w diagnostyce technicznej” i współautorem skryptu „Metody optymalizacji”. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na: technologii mowy, przetwarzaniu sygnałów, modelowaniu procesów bio-medycznych oraz zastosowaniach matematyki. Był założycielem zespołu DSP oraz jego kierownikiem do końca 2018 roku. Od 1 marca 2019 roku jest kierownikiem projektu VAMP w Techmo.

Główne zagadnienia

Automatyczne rozpoznawanie mowy i rozpoznawanie mówcy;

Zastosowanie metod falkowych do analizy i przetwarzania sygnałów jedno- i dwuwymiarowych;

Kompresja sygnałów.

Najważniejsze publikacje

1. M.Ziółko, J.Kozłowski: Evolution of Body Size: an Optimization Model. Mathematical Biosciences, vol.64, pp.127-143, 1983.

2. J.Kozłowski, M.Ziółko: Gradual Transition from Vegetative to Reproductive Growth Is Optimal When the Maximum Rate of Reproductive Growth Is Limited. Theoretical Population Biology, vol.34, no.2, pp.118-129, 1988.

3. M.Konarzewski, J.Kozłowski, M.Ziółko: Optimal Allocation Energy to Growth of the Alimentary Tract In Birds. Functional Ecology, vol.3, pp.589-596, 1989.

4. M.Ziółko: Komputerowe modelowanie liniowych systemów hiperbolicznych. Zeszyt Naukowy AGH nr 1322, Automatyka z.52, Kraków 1989.

5. M.Ziółko: Application of Lyapunov Functionals to Studying Stability of Linear Hyperbolic Systems. IEEE Trans. Automat. Contr., vol.35, no.10, pp.1173-1176, 1990.

6. M.Ziółko: * M.Ziółko: Modelowanie Zjawisk Falowych. Wydawnictwo AGH, Kraków 2000.

7. M.Ziółko, J.Kozłowski: Some Optimization Models of Growth in Biology. IEEE Trans. Automat. Contr., vol.40, no.10, pp.1779-1783, 1995.

8. M.Ziółko: Stability of Method of Characteristics. Applied Numerical Mathematics, vol.31, pp.463-486, 1999.

9. M.Ziółko, J.A.Pietrzyk, J.Grabska-Chrząstowska: Accuracy of Hemodialysis Modeling. Kidney International, vol.57, pp.1152-1163, 2000.

11. M.Ziółko, S.Białas: Robust Stability of D-symmetrizable Hyperbolic Systems. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, vol.49, no.1, pp.167-176, 2001.

12. S.Białas, M.Ziółko: Necessary and Sufficient Conditions for Robust D-symmetrizability of Matrices. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, vol.49, no.1, pp.177-182, 2001.

13. M.Ziółko, M.Nowak, B.Ziółko: Transmultiplexer Integer-to-Integer Filter Banks. Proceedings of the First IEEE & IFIP International Conference in Central Asia on Internet, the Next Generation of Mobile, Wireless and Optical Communications Networks. Bishkek 2005.

14. M.Ziółko, P.Sypka and B.Ziółko: Application of 1-D Transmultiplexer to Images Transmission. Proceedings of the 32nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, pp.3564-3567. Paris 2006.

15. M.Nowak, M.Ziółko: Integer Solution of a Set of Bilinear Equations. PAMM Proc.Appl.Math.Mech. no.7 , pp.2150035-215003636, Zurich 2007.

16. B.Ziółko, J.Gałka, S.Manandhar, R.C.Wilson, M.Ziółko, Triphone Statistics for Polish Language. Proceedings of 3rd Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, pp.74-78. Poznań 2007.

17. B.Ziółko, S.Manandhar, R.C.Wilson, M.Ziółko: LogitBoost Weka Classifier Speech Segmentation. Proceedings of 2008 IEEE International Conference on Multimedia & Expo, Hannover, Germany, 2008.

18. J.Gałka, M.Ziółko: Mean Best Basis Algorithm for Wavelet Speech Parameterization. Proceedings of The Fifth IEEE International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing - IIHMSP 2009, Kyoto, 2009.

19. B.Ziółko, J.Gałka, M.Ziółko: Phonetic statistics from an Internet articles corpus of Polish language, Recent advances in Intelligent Information Systems / eds. Mieczysław A. Kłopotek [et al.]; Polish Academy of Sciences. Institute of Computer Science. Warsaw, Academic Publishing House EXIT, 2009.

20. B.Ziółko, J.Gałka, M.Ziółko: Phonetic Statistics from an Internet Articles Corpus of Polish Language. Recent Advances in Computer Science, Academic Publishing EXIT, Warsaw, 2009.

21. B.Ziółko, J.Gałka, S.Manandhar, R.C.Wilson, M.Ziółko: Triphone Statistics for Polish Language. Springer Lecture Notes in Artificial Intelligence 5603, Human Language Technology, Challenges of the Information Society, by Zygmunt Vetulani and Hans Uszkoreit (Eds.), 2009.

22. B.Ziółko, S.Manandhar, R.C.Wilson, M.Ziółko: Evaluation of Errors in Polish Phones Segmentation for Different Types of Transitions. Proceedings of the 15th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference MELECON, Valletta, Malta, 2010.

23. J.Gałka, M.Ziółko: Wavelet Speech Feature Extraction Using Mean Best Basis Algorithm, In Lecture Notes in Computer Science - Advances in Nonlinear Speech Processing, vol. 5933/2010, pp. 128-135, Springer Berlin / Heidelberg, 2010.

24. R.Samborski, M.Ziołko, B.Ziołko, J.Gałka: Wiener Filtration for Speech Extraction from the Intentionally Corrupted Signals. Proceedings of the 2010 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, pp. 1698-1701. Bari, Italy.

25. M.Ziółko, J.Gałka, B.Ziółko, T.Drwięga: Perceptual Wavelet Decomposition for Speech Segmentation, Proceedings of INTERSPEECH 2010, Makuhari, Japan, 2010.

26. M.Ziółko, J.Gałka T.Drwięga: Wavelet Transform in Speech Segmentation, Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2008, Mathematics in Industry vol.15, pp. 1073-1078, Springer-Verlag Berlin / Heidelberg, 2010.

27. B. Ziółko, S. Manandhar, R. C. Wilson, M. Ziółko, „Phoneme Segmentation Based on Wavelet Spectra Analysis” Archives of Acoustics, 2011, vol. 36, No. 1 (IF: 0.313)

28. B. Ziółko, M. Ziółko, „Time Durations of Phonemes in Polish Language for Speech and Speaker Recognition”, Lecture Notes in Computer Science, 2011.

29. B. Ziółko, M. Ziółko, "Przetwarzanie mowy", Wydawnictwa AGH, 2011.

30. M. Ziółko, J. Gałka, B. Ziółko, T. Jadczyk, D. Skurzok, M. Mąsior, „Automatic Speech Recognition System Dedicated for Polish” - Show and tell session, Interspeech 2011, Florencja.

Profil na Google Scholar

Wikipedia:Mariusz Ziółko

Prof. Mariusz Ziółko otrzymał honorowe dożywotnie członkowstwo w Pacific Voice & Speech Foundation

Materiały dla Studentów

Copyright © Zespół Przetwarzania Sygnałów AGH 2011-2014