Sarmata  1.0
System Automatycznego Rozpoznawania Mowy "SARMATA" - AGH, Techmo
 All Klasy Funkcje Zmienne Wyliczenia
Strona główna dokumentacji API systemu rozpoznawania mowy AGH Sarmata

SARMATA

Dokumentacja zawiera definicje interfejsu programistycznego (API) systemu SARMATA, a także przykłady wywołań poszczególnych metod.
System SARMATA jest tworzony przez:

API

Definicja interfejsu jest dostępna w zakładce Klasy.

Kontakt

Autorem dokumentacji jest Tomasz Jadczyk - jadcz.nosp@m.yk@a.nosp@m.gh.ed.nosp@m.u.pl.